Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Gương chiến đấu

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 4


Gương chiến đấu

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

Với văn phong cuốn hút, tự nhiên và súc tích, Nguyễn Hiến Lê đã nêu bật tấm gương vượt lên những nghịch cảnh, khắc nghiệt trong cuộc sống, vượt lên chính mình, tự rèn luyện, trải nghiệm để khám phá, suy ngẫm và vươn tới những đỉnh cao của các bậc danh nhân: Dovtoievsky, Jack London; Voltaire, Ibn Séoud…