Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Gương kiên nhẫn

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 2


Gương kiên nhẫn

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Mười năm trước, đọc tiểu sử Helen Keller trong cuốn Five minute biographies của Dale Carnegie (The work's work - 1949) tôi lấy làm lạ, sao một người đui, điếc và câm mà lại thông năm sinh ngữ, đậu một bằng cấp đại học, soạn mười cuốn sách và diễn thuyết khắp thế giới được. Tôi muốn tìm hiểu thêm về con người kỳ dị đó thì gần đây nhờ một bài báo trong tạp chí Hương Xa (số 36 năm 1960) tôi kiếm được hai cuốn tự truyện của bà: cuốn Histoire de ma vie (Payot - 1950) và cuốn Ma libératrice, Anne Sullivan Macy (Payot - 1956) (Bản tiếng Anh: Sotry of my life và Teacher Anne Sullivan Macy, a tribute by the fosterchild of her mind).

Đời của bà thật là một thảm kịch trong cảnh tối tăm mờ mịt. Nhờ một óc thông minh siêu quần, nhất là nhờ một nghị lực ghê gớm và cũng nhờ công một nhà giáo dục kiên nhẫn và đại tài, tức bà Anne Sulliva - Helen Keller đã thắng được những nghịch cảnh khốc liệt và để lại một tấm gương rực rỡ cho hậu thế, một tấm gương can đảm, anh hùng, hy sinh, yêu đời và giản dị. Có nhà phê bình bảo bà là một học sinh kỳ dị nhất cổ kim, một người được khắp thế giới kính mến. Ít người biết rằng bà đã lưu lại một sự nghiệp lớn cho nhân loại, có thể so sánh với sự nghiệp của bà Florence Nightingale, người đã hy sinh tính mạng, tài sản để săn sóc các bệnh nhân trong chiến tranh Crimée, vì Florence Nightingale đã cho nhân loại cái ý thức lập ra hội Hồng thập tự, thì Helen Keller cũng đã cho nhân loại cái ý thức lập ra một cơ quan quốc tế để giáo dục và giúp đỡ các người mù, điếc. Mà hoàn cảnh làm việc của Helen Keller khó khăn gấp trăm, gấp nghìn hoàn cảnh của Florence Nightingale.

--- Trích Helen Keller - Một tấn thảm kịch
và một cuộc chiến đấu ghê gớm trong cảnh tối tăm mù mịt ---