Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Hương sắc trong vườn văn

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Hương sắc trong vườn văn

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Ngôn ngữ được diễn tả thành lời, thành ca dao tục ngữ, văn chương, và trở thành nền văn học cho một dân tộc. Văn hoá của mỗi xứ sở thể hiện qua lời văn, và chứa đựng đầy hương sắc. Nghệ thuật của văn chương là phải lĩnh hội được cái đẹp của vũ trụ nhân sinh, ghi lại và thực hiện. Nhà văn Nguyễn Hiến Lê đã nghiên cứu văn thơ Á Âu, giúp chúng ta lĩnh hội phần nào và học hỏi, bồi bổ cho nền văn học Việt Nam.