Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Tìm hiểu con chúng ta

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Tìm hiểu con chúng ta

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Trẻ thơ là một bầu trời thơ ngây, một thế giới bí mật. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu, càng tốn công tìm hiểu bao nhiêu thì càng có lợi cho trẻ và cho ta bấy nhiêu. Hiểu trẻ là đã làm được nửa công việc dạy chúng rồi, giúp trẻ được phát triển về tinh thần và vật chất. Quyển sách này giúp các bậc cha mẹ cùng thày dạy học, thấy rõ những luật chung chi phối toàn thể trẻ em và những luật riêng chi phối từng em. Đã vạch ra những quy tắc, phương pháp giáo dục mới.