Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Biết ơn và đền ơn

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Đức Phật dạy: “Người Phật tử là người biết ơn và đền ơn”  Biết ơn và đền ơn là nền tảng đạo đức của con người, không thể thiếu. Người biết trọng đạo nghĩa dù một ơn nhỏ cũng không quên và chờ cơ hội đền đáp. Ca dao Việt Nam có câu: “ Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây” đều nói lên tinh thần biết ơn đền ơn. Con hiếu kính với cha mẹ vì biết ân đức của cha mẹ, học trò quý kính thầy vì biết ơn dạy dỗ của thày….Có nền tảng đạo đức, thì người người hạnh phúc an vui, cuộc sống đầy ý nghĩa.