Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Cội nguồn ngàn xưa

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Nói đến nội dung tu hành, tháo gỡ những vướng mắc. Từng bước vươn lên tỉnh thức giác ngộ, quay trở lại nguồn tâm.