Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Hồi ký Nguyễn Hiến Lê

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 6


Hồi ký Nguyễn Hiến Lê

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Năm 1935, hồi mới vào đời, làm ở Sở Thủy Lợi Nam Việt, những lúc lênh đênh trên kinh rạch miền Hậu Giang, nhớ mặt nước xanh rêu của Hồ Gươm, con đê thăm thẳm của sông Nhị, tôi viết hồi kí, chép lại những hình ảnh của người thân, những nỗi vui buồn của tuổi thơ và tuổi niên thiếu. Viết được khoảng 500 trang vở học trò, không chủ ý in thành sách mà chỉ đề vài người thân đọc. Tập đó còn lại được vài trăm trang, gần đây đọc lại thấy không có gì đáng giữ.

Năm nay, 1980, gần tới lúc cuối đời, thực hiện xong chương trình biên khảo và triết học Trung Hoa thời Tiên Tần - tập cuối cùng: Kinh Dịch, Đạo của người quân tử hoàn thành năm ngoái, cũng trong cảnh xa quê và xa người thân như 45 năm trước, tôi lại viết hồi kí, cũng không có ý in thành sách, mà chỉ để cho vài người thân đọc. Viết lần này không say mê như lần trước, mà tôi chắc cũng sẽ không có gì đáng lưu lại. Để qua những dư niên, thế thôi.

--- Trích Lời nói đầu ---