Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Như nói với tôi

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu
Đây là lời tự thuật, cũng là những lời chỉ dạy phương pháp và điều kiện cần yếu tịnh hoá thân tâm, áp dụng Phật Pháp trong cuộc sống…. Nói với Tôi cũng chính là nói với tất cả.