Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Tám điều giác ngộ

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, là tám pháp bậc Đại giác Thế Tôn chỉ dạy về một vài khía cạnh vũ trụ và nhân sinh. Áp dụng trong cuộc sống để mở cánh cửa an lạc, là bước thăng tiến trong sự tu tập.