Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Chất lượng giáo dục đại học - Nhìn từ góc độ hội nhập

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu
Đã từ lâu, giáo dục đại học được xem như là một cỗ máy của sự phát triển kinh tế. Các đại học, ngoài chức năng là trung tâm học thuật và khoa học, còn đóng vai trò đào tạo nhân lực có chuyên môn cao, đóng góp ý kiến phản biện chính phủ, cố vấn cho kỹ nghệ và doanh nghiệp, trang bị kiến thức khoa học và kỹ thuật cho giới trẻ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, v.v... Những vai trò này của đại học càng quan trọng hơn trong thời đại toàn cầu hóa và kinh tế tri thức. Trong nền kinh tế tri thức, phát triển kinh tế có liên quan tới mức độ cạnh tranh về công nghệ, và cạnh tranh công nghệ phụ thuộc vào khoa học và nghiên cứu khoa học vốn được thực hiện trong các đại học. Do vậy, trong nền kinh tế tri thức, hệ thống giáo dục đại học đóng vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược tăng trưởng kinh tế.