Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ & truyền thống yêu nước của nhân dân Trung Lập Hạ anh hùng - huyện Củ Chi (1930-2005)

Tác giả: Đảng ủy xã Trung Lập Hạ- Huyện Củ Chi

Số lượng còn: 5


Lịch sử Đảng bộ & truyền thống yêu nước của nhân dân Trung Lập Hạ anh hùng - huyện Củ Chi (1930-2005)

Tác giả: Đảng ủy xã Trung Lập Hạ- Huyện Củ Chi

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu