Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bến cát 25 năm xây dựng và phát triển (1975-2000)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương

Số lượng còn: 2


Bến cát 25 năm xây dựng và phát triển (1975-2000)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Để ghi nhận quá trình phấn đấu gian khổ và những thành tích mà các cấp bộ Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã đạt được trong suốt 25 năm qua từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng; nhằm phát huy sức mạnh và truyền thống cách mạng kiên cường của những năm tháng cực kỳ khó khăn, góp phần nâng cao ý chí cách mạng không ngừng của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà trong thời kỳ mới, thời kỳ bắt tay vào việc xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp; để rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành cho những năm tháng sau này, Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Cát nhất trí chỉ đạo biên soạn cuốn sơ thảo lịch sử “Bến Cát 25 năm xây dựng và phát triển (1975 - 2000)".

--- Trích Lời nói đầu ---