Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Kiển - huyện Nhà Bè (1930-2000)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè

Số lượng còn: 2


Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Kiển - huyện Nhà Bè (1930-2000)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu