Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Kiển - huyện Nhà Bè (1930-2000)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè

Số lượng còn: 2


Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Kiển - huyện Nhà Bè (1930-2000)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu