Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Văn hóa dân gian người Việt ở Nam Bộ

Tác giả: Thạch Phương-Hồ Lệ-Huỳnh Lứa-Nguyễn Quang Vinh

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

  "Không một ai phủ nhận sự tồn tại văn hóa dân gian địa phương trong văn hóa dân tộc, nhưng hỏi Nam Bộ có văn hóa dân gian đặc sắc hay không, hay là chỉ có văn hóa dân gian người Việt ở miền Nam từ đèo Hải Vân đến mũi Cà Mau, hoặc từ Bình Thuận trở vào, hoặc riêng miền sông nước Cửu Long? Tôi nghĩ rằng quyển sách mà chúng ta đang đọc sẽ trả lời phần lớn câu hỏi đó. Cả vùng Gia Định hồi xưa, vùng Đồng Nai -Cửu Long có một lượng và chất văn hóa dân gian người Việt khá đặc sắc. Có lẽ điều này không có gì phải bàn cãi nữa. Các tảc giả của quyển sách đã đặt ra và giải quyết vấn đề văn hóa dân gian Nam bộ trong khuôn khổ và mối quan hệ biện chứng với nền văn hóa Việt Nam thống nhất, không hề vì tư tưởng cục bộ, địc phương bốn là điều xa lạ với chủ nghĩa yêu nước của Hồ Chí Minh được thể hiện trong câu nói bất hủ: "Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Vệt Nam..."

                                                                                                                                                      Giáo Sư Trần Văn Giàu