Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình xử lý ảnh Y Sinh (Ngành Kỹ thuật y sinh)

Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu