Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 1: Các quá trình và thiết bị cơ học, thủy lực và khí nén

Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu