Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Tiểu thuyết Việt Nam 1945-1975

Tác giả: Phạm Ngọc Hiền

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

“Với công trình này, tác giả Phạm Ngọc Hiền thực sự có đóng góp vào việc nghiên cứu tiến trình văn học hiện đại Việt Nam thông qua việc nghiên cứu hệ thống các thể loại văn học. “Đây là cuốn sách đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về toàn bộ tiểu thuyết cách mạng Việt Nam 1945-1975. Tác phẩm được viết bằng một văn phong khoa học khách quan, theo tinh thần Đổi mới, khẳng định lại giá trị nghệ thuật của nhiều tiểu thuyết lâu nay ít được nhắc tới hoặc từng bị đánh giá chưa công bằng. Ngoài phần chuyên luận, còn có thêm phần tóm tắt hầu hết các tiểu thuyết giai đoạn này… Điều đó cho thấy tác giả có sự dày công nghiên cứu lĩnh vực văn xuôi Việt Nam thời chiến tranh…”

Nhà phê bình Bùi Việt Thắng  (Trường ĐH KHXH& NV Hà Nội)

(Trích: “Một công trình nghiên cứu mới về tiểu thuyết Việt Nam 1945 – 1975”, đăng trên tuần báo Văn nghệ (TW) số 20/11/2010)