Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Thủ tướng Phan Văn Khải một đời vì nước, vì dân

Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

Tưởng niệm 100 ngày mất nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thực hiện quyển sách ảnh “Thủ tướng Phan Văn Khải - Một đời vì nước, vì dân”. Với tất cả tấm lòng tri ân và thành kính, Ban Tuyên giáo Thành ủy mong muốn quyển sách ảnh sẽ lưu dấu những kỷ niệm đẹp về Chú trong lòng nhân dân, trong lòng bạn bè quốc tế và đặc biệt là trong lòng thế hệ trẻ - thế hệ được thụ hưởng những giá trị tinh thần, vật chất và đang tiếp bước hôm nay.

--- Tríchbài Thủ tướng Phan Văn Khải - Một đời vì nước, vì dân ---