Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

Tác giả: PGS.TS Đoàn Đức Hiếu - ThS. Phùng Thế Anh (Đồng chủ biên)

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu