Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa

Tác giả: Huỳnh Ngọc Đáng

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

Năm 2018, cuốn sách “Chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa” xuất bản lần đầu đã nhận được những phản hồi tốt từ phía độc giả, sự ghi nhận, đánh giá cao của các nhà chuyên môn.

Với công trình nghiên cứu này, tác giả đã bước đầu tổng kết một cách có hệ thống về chính sách đối với người Hoa của các triều đại phong kiến Việt Nam. Mỗi một triều đại tùy vào tình hình lịch sử cụ thể, lại có sự ứng xử cho tương thích, và triều đại sau hầu như bao giờ cũng có sự kế thừa, phát triển chính sách đối với người Hoa đã được thực hiện từ triều đại trước theo hướng ngày càng quy củ hơn, chặt chẽ hơn để góp phần trở thành một trong những yếu tố quan trọng làm cho người Hoa luôn gắn bó với cộng đồng các dân tộc Việt Nam, có những đóng góp nhất định về kinh tế, văn hóa, xã hội… vào sự phát triển chung của đất nước.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm đọc của công chúng, đồng thời mong muốn góp thêm một tiếng nói học thuật để độc giả có thêm nguồn tư liệu tham khảo cho một vấn đề tưởng như xưa cũ, nhưng cũng rất thời sự, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tái bản (có bổ sung phần Phụ lục) cuốn sách này. Chắc chắn rằng qua những tư liệu lịch sử được đưa ra cùng với những kết luận khoa học, biện chứng, cuốn sách sẽ góp phần không nhỏ cho việc ngẫm xưa, nghĩ nay để chúng ta có những ứng dụng phù hợp với tình hình thực tế.