Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Sổ tay người quản lý - Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp

Tác giả: TS. Lê Thanh Sinh

Số lượng còn: 6


Sổ tay người quản lý - Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp

Tác giả: TS. Lê Thanh Sinh

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu