Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Kỳ tích phố Đông

Tác giả: Triệu Khải Chính - Thiệu Dục Đống

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Thành tựu nổi bật của Trung Quốc thời cải cách và mở cửa: "Đại Vận Hà là lịch sử, Trường Thành là lịch sử, sự mở cửa phố Đông cũng là lịch sử".


(Jacques Chirac)