Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Hóc Môn (1930- 1975)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn

Số lượng còn: 4


Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Hóc Môn (1930- 1975)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu