Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè
Giá ebook: 30,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải
Giá ebook: 49,000 VNĐ
Tác giả: Ngọc Trinh
Giá ebook: 25,000 VNĐ
Tác giả: Thanh Tiên - Minh họa: Ngọc Trinh
Giá ebook: 17,000 VNĐ
Chi tiết sách
Địa chí Quận 6

Tác giả: Quận ủy - UBND Quận 6

Số lượng còn: 1


Địa chí Quận 6

Tác giả: Quận ủy - UBND Quận 6

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Địa chí Quận 6 là một tập hợp khá đầy đủ tư liệu đề cập đến các lĩnh vực của Quận 6 từ khi hình thành cho đến nay. Sách gồm 9 chương:

- Chương I: Đặc điểm địa lý tự nhiên.

- Chương II: Sự hình thành các cộng đồng dân cư và dân tộc.

- Chương III: Tổ chức hành chánh qua các thời kỳ.

- Chương IV: Kinh tế qua các thời kỳ.

- Chương V: Văn hóa - Văn học - Nghệ thuật - Báo chí - Giáo dục.

- Chương VI: Y tế - Thể dục Thể thao - Hoạt động xã hội.

- Chương VII: Tôn giáo và tín ngưỡng dân gian.

- Chương VIII: Đấu tranh yêu nước và cách mạng.

- Chương IX: Tiềm năng và triển vọng.

--- Trích Lời giới thiệu ---