Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử Mặt trận dân tộc thống nhất Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh (Tập 1 :1930-1975)

Tác giả: Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 3


Lịch sử Mặt trận dân tộc thống nhất Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh (Tập 1 :1930-1975)

Tác giả: Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu