Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ quận 6 - TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX (2005 - 2010)

Tác giả: Quận ủy - UBND Quận 6

Số lượng còn: 0


Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ quận 6 - TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX (2005 - 2010)

Tác giả: Quận ủy - UBND Quận 6

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu