Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Kiên Giang trong giai đoạn mới

Tác giả: Tỉnh ủy Kiên Giang

Số lượng còn: 6


Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Kiên Giang trong giai đoạn mới

Tác giả: Tỉnh ủy Kiên Giang

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Qua 30 bài viết, sẽ giới thiệu với bạn đọc một số điển hình về những cơ sở Đảng, đoàn thể nhân dân và chính quyền, những năm qua, trên cơ sở nhận thức đúng đắn, đã nêu cao quyết tâm, mày mò sáng tạo cách làm, tạo được những kết quả mới đáng chủ ý trên các lĩnh vực: xây dựng cơ sở Đảng và phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn, xây dựng lực lượng đoàn thể và lãnh đạo quần chúng ở địa bàn dân cư... Những bài viết này là một dạng tổng kết ban đầu, chưa đầy đủ và toàn diện, nhưng mang hơi thở nỏng bỏng của cuộc sống đang đổi thay từng ngày.

Cuốn sách có những giới hạn cả người viết và người biên tập đều là những cán bộ hoạt động thực tiễn, trình độ lý luận, khái quát và năng lực nắm bắt còn hạn chế. Do đó, trong nhiều bài viết, độ tổng kết và khái quát chưa cao, chưa phân tích sâu, chưa nêu bật hết những gì mà thực tiễn hoạt động của nhiều cơ sở đã làm được. Song. với mục đích chính như đã nêu trên, chúng tôi mong rằng. bạn đọc gần xa sẽ vui lòng rộng lượng bỏ qua những hạn chế, nhược điểm của cuốn sách.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc gần, xa và rất mong nhận được mọi ý kiến đóng góp.

--- Trích Lời giới thiệu ---