Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
70 năm truyền thống công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ khu Sài Gòn - Gia Định - TP.Hồ Chí Minh

Tác giả: Ban Tổ chức Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 3


70 năm truyền thống công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ khu Sài Gòn - Gia Định - TP.Hồ Chí Minh

Tác giả: Ban Tổ chức Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Nhân kỷ niệm lần thứ 74 ngày truyền thống ngành tổ chức - xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2004), Ban Tổ chức Thành ủy trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuố n “ 70 năm truyền thống công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ Khu Sài Gòn - Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh ”. Mục đích nhằm “Ôn lại việc cũ để suy nghĩ việc mới”, góp phần giúp cho mỗi cán bộ, chuyên viên, nhân viên cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp thuộc đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh thấy được sự nỗ lực đóng góp của ngành mình với chức năng là cơ quan tham mưu của cấp ủy qua các thời kỳ cách mạng, từ đó nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người trên vị trí được giao để ngày càng làm tốt hơn công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố.

Để biên soạn tập sách này, Ban đã thành lập một nhóm biên tập do đồng chí Phạm Văn Hùng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy làm chủ biên. Các thành viên trong nhóm đã miệt mài và nghiêm túc làm việc suốt hơn 4 năm qua. Trên cơ sở nghiên cứu 3 tập sơ thảo “Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh” , tiếp xúc, làm việc với một số đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư

Thành ủy, là Trưởng ban, Phó Trưởng ban, ủy viên Ban Tổ 10 chức Thành ủy qua các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng; qua tham khảo, khai thác các tư liệu lưu trữ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng bộ thành phố, nhóm biên tập đã hoàn tất sau 5 lần dự thảo. Cuốn sách: 70 năm truyền thống công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ Khu Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh được chia làm 3 phần:

Phần thứ nhất : Đảng bộ thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn- Gia Định ra đời đến khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (tháng 3/1930 - 7/1954).

Phần thứ hai: Xây dựng Đảng bộ thành phố Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ (tháng 7/1954 - 4/1975).

Phần thứ ba : Xây dựng Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ thành phố, đổi mới, công nghiệp hoá - hiện đại hoá (tháng 5/1975 - 2000). Như các đồng chí và các bạn đã biết, các tổ chức cộng sản trên địa bàn Sài Gòn-Chợ Lớn - Gia Định được hình thành từ rất sớm (tháng 3/1930), ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bao gồm đảng bộ Sài Gòn và đảng bộ tỉnh Gia Định. Trong giai đoạn lịch sử từ tháng 3/1930 đến tháng 7/1954 chưa hình thành một ban xây dựng Đảng rõ ràng; mọi công tác tổ chức, xây dựng Đảng tự thân nó là nhiệm vụ của toàn Đảng; các cấp ủy và mọi đảng viên đều có trách nhiệm thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp và nghiêm ngặt của cấp ủy, tập trung chủ yếu vào đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, hoạt động trong điều kiện đặc biệt khó khăn, tuyệt đối bí mật, ngăn cắt, luôn luôn phải cảnh giác đề phòng sự phát hiện đánh phá của kẻ thù. Do đó, Phần thứ nhất của cuốn sách chỉ khái quát về tình hình tổ chức của Đảng bộ thành phố từ sau khi thành lập, những diễn biến về tổ chức, nhân sự chủ chốt của thành phố, các phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Đặc khu ủy và các cấp ủy trong thời gian trước và sau Cách mạng tháng 8/1945 và suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại Sài Gòn. Trong Phần thứ hai , ngoài phần nói về sự chỉ đạo của Đặc khu ủy, Khu ủy, Thành ủy và các cấp ủy đối với công tác xây dựng Đảng, tập sách cố gắng thể hiện trong một chừng mực nhất định tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Thành ủy (Khu ủy) từ khi hình thành là một ban trong các Ban xây dựng Đảng, giúp Thành ủy xây dựng, phát triển, củng cố tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng cách mạng trong nội thành và vùng ven đô suốt 20 năm cho đến ngày thành phố được giải phóng.

Phần thứ ba nói lên những hoạt động, công tác của Ban Tổ chức với chức năng là cơ quan tham mưu cho Thành ủy và các cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ từ sau giải phóng đến cuối năm 2000.

Phần cuối tập sách giới thiệu cơ cấu tổ chức và lãnh đạo Ban Tổ chức Khu ủy Sài Gòn - Gia Định - Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

Trong quá trình biên soạn tập sách này, nhóm biên tập gặp không ít khó khăn trong việc sưu tầm tài liệu lịch sử của Đảng bộ thành phố, nhất là thời kỳ trước giải phóng. Đối với những vấn đề về sự kiện lịch sử, về con người còn có ý kiến khác nhau, quá trình biên tập đã có sự cân nhắc, thận trọng, lắng nghe và thu thập thông tin từ nhiều nguồn. Các lần dự thảo đều được một số đồng chí nguyên là Trưởng phó Ban Tổ chức từng thời kỳ, tham gia góp ý sửa chữa, bổ sung. Dầu vậy, công tác biên tập cũng khó tránh khỏi những sai sót do hạn chế về tài liệu, tư liệu và điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn. Rất mong được các đồng chí cho ý kiến nhận xét, phê bình đóng

góp để có thể bổ sung sửa chữa cho lần tái bản sau được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn.

Thay mặt Ban Tổ chức Thành ủy, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã đóng góp trí tuệ và công sức cho sự ra đời tập sách này.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn 70 năm truyền thống công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ Khu Sài Gòn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh ” ra mắt bạn đọc.

     Tháng 8 năm 2004

TRẦN VĂN ĐÔNG

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Thành phố Hồ Chí Minh