Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Gươm báu trao tay

Tác giả: BS. Đỗ Hồng Ngọc

Số lượng còn: 1


Gươm báu trao tay

Tác giả: BS. Đỗ Hồng Ngọc

Số lượng còn: 1


Gươm báu trao tay

Tác giả: BS. Đỗ Hồng Ngọc

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

“Gươm báu trao tay” có thể là một thanh kiếm sắc - chém thép như chém bùn - có khả năng chặt đứt bao nỗi muộn phiền, nhưng cũng có thể chỉ là một thanh kiếm gỗ của chàng Vô Kỵ (nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung) - nhờ nội công “thâm hậu” tự bên trong mà khắc chế được đại địch. 

Không phải vô cớ mà Edward Conzé, người đã dịch Kim Cang sang tiếng Anh từ hơn nửa thế kỷ trước đã từng khẳng định hãy ứng dụng vào đời sống hằng ngày đi rồi mới thấy tác dụng kỳ diệu của Kim Cang! 

Vượt qua cái chữ, thấy được kinh vô tự, ấy là đã thôi không dừng trên văn tự nữa mà đã bước vào quán chiếu để từ đó mà thấy được thực tướng Bát nhã! 

Nó vậy đó. Nó “Như như bất động”. Nó Chân Như. 

Kẻ làm thầy thuốc có thể chữa được cái đau mà không chữa được cái khổ. Có thể chữa được cái bệnh mà không chữa được cái hoạn. Có thể chữa được cho người mà không chữa được cho mình. Nên phải cầu học, tìm học khôn khuây. 

Đâu dám mà lạm bàn những điều “thậm thâm vi diệu”. 

Chỉ là một cách nhìn, cách nghĩ. Một cách học, cách hành. Một cách dùng thuốc.

Và mong được sẻ chia. 

Trạm trạm nhất phiến tâm
Minh nguyệt cổ tỉnh thủy. 

(Vằng vặc một tấm lòng
Giếng xưa trăng rọi bóng).

(Nguyễn Du)

--- Trích Lời ngỏ ---