Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Nghiên cứu và dạy học ngữ văn

Tác giả: Khoa Ngữ văn - Trường ĐH Sư Phạm - ĐH Huế

Số lượng còn: 1


Nghiên cứu và dạy học ngữ văn

Tác giả: Khoa Ngữ văn - Trường ĐH Sư Phạm - ĐH Huế

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn là cuốn sách được xuất bản nhân dịp kỉ niệm 55 năm xây dựng và phát triển Khoa. Đây không phải là một sáng tạo cá nhân, trái lại cuốn sách chính là một hợp tuyển các bài nghiên cứu hầu h ế t đã công bố trong các Kỷ y ế u hội thảo khoa học, các Tạp chí khoa học từ trung ương đ ế n địa phương; các bài tham gia Hội thảo trong nước và quốc t ế . Bởi vậy, nội dung và các vấn đ nghiên cứu được đặt ra trong đó thật phong phú và đa dạng. Gắn với quá trình dạy học, các giảng viên của nhi u bộ môn thuộc nhi u th ế hệ trong khoa đã tìm tòi đi sâu và phát hiện ra nhi u vấn đ khoa học cần giải quy ế t. Nội dung của cuốn sách đ cập đ ế n nhi u lĩnh vực, từ văn học đ ế n ngôn ngữ, từ văn học Việt Nam đ ế n Văn học th ế giới, từ vấn đ lý thuy ế t đ ế n vấn đ ứng dụng, từ vấn đ của khoa học cơ bản đ ế n vấn đ của lí luận và phương pháp dạy học Văn – Ti ế ng Việt. Từ các phương diện nội dung cơ bản trên, các tác giả đặt ra nhi u khía cạnh, nhi u mối quan hệ để xem xét giải quy ế t. Bằng sự nỗ lực của mỗi cá nhân, các tác giả đã tham gia tích cực vào việc nhận thức những lí thuy ế t v tự sự học, thi pháp học, v chủ nghĩa hậu hiện đại; các lí thuy ế t v ngôn ngữ học hiện đại; lí luận dạy học hiện đại. Mặt khác, nhi u sản phẩm nghiên cứu chính là sự vận dụng các lí thuy ế t trên để giải quy ế t các vấn đ văn học cụ thể, lí giải các hiện tượng ưu trội và dị biệt của các n n văn học lớn trên th ế giới. Thông qua hợp tuyển này, bạn đọc sẽ thấy có rất nhi u những phát ki ế n, gợi ý tìm tòi v cách ti ế p cận Văn học, Ngôn ngữ và cả lĩnh vực dạy học Văn – Ti ế ng Việt…, mang tính tích hợp, liên ngành rất rõ. Chính cái nhìn “mở” và “động” này giúp cho các nhà nghiên cứu lí giải văn chương, ngôn ngữ ngày càng thấu triệt hơn. Ở đây các “lằn ranh văn học”, sự giao thoa ti ế p bi ế n giữa các n n văn học, mối quan hệ đặc biệt giữa văn hóa với văn học, ngôn ngữ với văn học, tôn giáo, đạo đức, chính trị,… với văn học đ u được hiện ra dưới một ánh sang mới. Những tìm tòi mà các tác giả nêu ra ở cuốn sách đ ế n lượt mình sẽ trở thành những gợi ý chỉ dẫn thi ế t thực cho hoạt động giảng dạy ở bậc đại học và phổ thông. Gắn k ế t nghiên cứu với giảng dạy đã dẫn đ ế n k ế t quả ngày càng có nhi u những công trình như th ế và nó tạo nên một sức sản sinh mạnh mẽ cho hoạt động thực tiễn trong các nhà trường sư phạm và nhà trường phổ thông. Vì vậy, cuốn sách sẽ là một tài liệu bổ ích cho chính các nhà nghiên cứu, các giáo viên, học viên cao học và đặc biệt là các sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn. Tuy nhiên, do những yêu cầu nhất định nên lượng bài trong hợp tuyển này chưa phản ánh h ế t những thành tựu nghiên cứu cần công bố của khoa. Hơn nữa, do thời gian eo hẹp, việc tuyển chọn bài vi ế t cũng gặp không ít khó khăn nên cuốn sách ra mắt bạn đọc lần này khó tránh khỏi những sai sót và hạn ch ế . Chúng tôi chân thành ti ế p nhận những ý ki ế n phê bình và đóng góp của bạn đọc. Trong quá trình làm sách, chúng tôi nhận được sự cộng tác tích cực của các thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu, nhất là những người tham gia ban biên tập, tuyển chọn. Đặc biệt chúng tôi nhận được sự

giúp đỡ tích cực của Nhà xuất bản Đại học Hu ế .

Nhân dịp này chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Hu ế , ngày 6 tháng 3 năm 2012

Thay mặt Ban tuyển chọn và biên tập

Trưởng khoa

TS. TRẦN HỮU PHONG