Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe

Tác giả: Phạm Văn Lình

Số lượng còn: 7


Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe

Tác giả: Phạm Văn Lình

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu

Th ế kỷ XX và những năm đầu của th ế kỷ XXI đã chứng ki ế n sự bùng nổ v mặt khối lượng ki ế n thức Y học, tạo nên bước phát triển nhảy vọt trong khoa học sức khoẻ nói chung và lĩnh vực nghiên cứu khoa học sức khoẻ nói riêng. Nhi u mô hình và phương pháp nghiên cứu đã được phát triển và ứng dụng trong nghiên cứu y học cơ bản và lâm sàng, góp phần vào việc tìm ra các phương pháp dự phòng và đi u trị bệnh tật một cách hiệu quả. Tại các khu vực khác nhau trên th ế giới và các vùng mi n trong từng quốc gia, các vấn đ sức khoẻ và mô hình bệnh tật cũng có nhi u khác biệt. Bên cạnh những bệnh tật phổ bi ế n như nhiễm trùng, dinh dưỡng, cùng với sự phát triển và sự bi ế n đổi khá nhanh chóng của các đi u kiện kinh t ế , xã hội, văn hoá, môi trường, ti ế n trình đô thị hoá và toàn cầu hoá đã tạo nên nhi u vấn đ sức khoẻ có tầm quan trọng ngày càng tăng như bệnh lý tim mạch, chuyển hoá, ung thư, tai nạn, các bệnh mãn tính và thoái hoá… Áp dụng các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu khoa học sức khoẻ một cách đúng đắn trong mỗi đi u kiện cụ thể sẽ giúp hiểu bi ế t đầy đủ v các vấn đ sức khoẻ đó và tìm ra được các biện pháp can thiệp hữu hiệu để đi u chỉnh chúng. Cuốn sách Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ bao gồm 20 bài được biên soạn để giảng dạy cho học viên Sau đại học ngành Y - Dược học. Cuốn sách được biên soạn bởi PGS.TS Phạm Văn Lình và PGS.TS Đinh Thanh Hu , là các giảng viên có nhi u ki ế n thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực này cũng như có nhi u thâm niên giảng dạy Đại học và Sau đại học v chủ đ này. Trong lần tái bản lần thứ nhất này, tác giả có chỉnh sửa bổ sung một số nội dung để nhằm đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu ngày càng cao của sinh viên và học viên Sau đại học.

 

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này đ ế n quý đồng nghiệp, các sinh viên và các học viên Sau Đại học ngành Y - Dược và các độc giả quan tâm để hiểu lĩnh vực khoa học sức khỏe với hy vọng cuốn sách này sẽ phục vụ hữu ích cho công tác giảng dạy và học tập v nghiên cứu khoa học sức khoẻ.

Hu ế , tháng 4 năm 2010

PGS. TS. Cao Ngọc Thành

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Y Dược Huế