Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 10 - quận Tân Bình (1930-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 quận Tân Bình

Số lượng còn: 1


Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 10 - quận Tân Bình (1930-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 quận Tân Bình

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Phường 10 - quận Tân Bình là phường nội thành, có trụ sở chính đặt tại số 290 đường Âu Cơ, vị trí cạnh giao lộ Âu Cơ - Lạc Long Quân, thuận tiện cho các hoạt động chính trị, ngoại giao và giao dịch hành chính của nhân dân. Trong thời kỳ thực dân Pháp xâm lược nơi đây là bót cảnh sát Phạm Xuân Tụng, sang thời Mỹ ngụy chúng đổi thành bót cảnh sát Nguyễn Văn Cự để quản lý, trấn áp các phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân địa phương. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, nhân dân Phường 10 đã phát huy truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Phường 10 đã kiên cường vượt qua mọi gian lao, nguy hiểm, anh dũng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để góp phần cùng với cả nước làm nên chiến thắng mùa Xuân 1975, giành lại độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Sau ngày thống nhất đất nước, Đảng bộ và nhân dân Phường 10 đã phát huy truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sáng tạo trong lao động, sản xuất - kinh doanh, xây dựng kinh tế. Nhờ đó, sau hơn 35 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2010), Đảng bộ và nhân dân Phường 10 đã khắc phục những hậu quả nặng nề của chiến tranh, vượt qua những khó khăn của thời kỳ đầu sau giải phóng, từng bước kiện toàn hệ thống chính trị, tổ chức lại cơ cấu sản xuất, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động, đưa kinh tế Phường 10 phát triển mạnh mẽ. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Phường 10 đã nhanh chóng nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng, mạnh dạn chuyển đổi hoạt động kinh tế sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần đó, cơ cấu kinh tế của Phường 10 trong hơn 25 năm qua đã liên tục đổi mới đúng hướng: từ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ chuyển sang thương mại - dịch vụ - sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong phường không ngừng được nâng cao, hệ thống chính trị vững vàng, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy và được sự hỗ trợ tích cực của Ban Tuyên giáo Quận ủy, Đảng ủy Phường 10 nhiệm kỳ (2010 - 2015) tổ chức biên soạn “Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 10 (1930 - 2010)”. Với công trình này, Đảng ủy hy vọng sẽ góp phần tổng kết và rút ra được những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong kháng chiến cũng như trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, quyển sách cũng là một tài liệu bổ ích góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. “Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 10 (1930 - 2010)” được biên soạn dựa trên những tài liệu kể của cán bộ, đảng viên đã hoạt động trên địa bàn phường trước năm 1975 và hồi ức của các nhân chứng lịch sử. Các văn kiện đại hội Đảng bộ phường qua các nhiệm kỳ, các nghị quyết, báo cáo tổng kết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân là những tài liệu cơ bản để biên soạn giai đoạn sau 1975.
Ban Biên soạn cũng đã lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo phường qua các thời kỳ. Trong quá trình tổ chức biên soạn, Đảng ủy phường và Ban Biên soạn đã có nhiều cố gắng, nhưng do hạn chế về nguồn tư liệu cũng như hạn chế về thời gian, chắc chắn quyển sách này vẫn còn nhiều thiếu sót, Đảng ủy phường rất mong bạn đọc gần xa, cán bộ, đảng viên và nhân dân chân thành góp ý để chúng tôi tiếp tục sửa chữa, bổ sung hoàn thiện khi có điều kiện tái bản. Chúng tôi chân thành cám ơn các cơ quan, các đồng chí cán bộ lão thành và các nhân chứng lịch sử đã nhiệt tình giúp đỡ, góp ý kiến trong quá trình biên soạn cuốn sách này.
T/M. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 10
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
(Đã ký)
NGUYỄN XUÂN TIẾN