Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Kỹ năng quản lý điều hành tại Ấp - Thôn - Tổ dân phố

Tác giả: PGS. TS. Trương Thị Hiền - GVCC.ThS. Luật Lý Thị Như Hòa

Số lượng còn: 1


Kỹ năng quản lý điều hành tại Ấp - Thôn - Tổ dân phố

Tác giả: PGS. TS. Trương Thị Hiền - GVCC.ThS. Luật Lý Thị Như Hòa

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Tổ dân phố, tổ nhân dân, ấp, thôn, khóm,... được thành lập ở cộng đồng dân cư là các tổ chức không phải cấp hành chính nhưng có vai trò cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, giúp chính quyền triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tổ chức vận động nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, chung sức xây dựng xã hội giàu, đẹp, dân chủ, văn minh. 
Các tổ chức này hoạt động tốt, vững mạnh sẽ giúp nhân dân có cuộc sống an lành, giúp nhau cùng phát triển kinh tế để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; chính quyền cấp xã giảm bớt việc giải quyết sự vụ, tranh chấp trong dân cư, tập trung thực hiện chức năng, quản lý hành chính nhà nước ở cơ sở. Chúng ta sẽ có nền tảng xã hội là cộng đồng dân cư vững chắc. Đây là điều mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mong muốn. Vì vậy ngày 31/8/2012 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
Cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc hiểu biết một cách khái quát về các tổ chức nêu trên và những công việc mà trưởng ấp, thôn, tổ dân phố cần làm. Các tác giả đã giới thiệu phương pháp làm việc, đưa ra những gợi ý về cách giao tiếp, ứng xử hiệu quả, đặc biệt chú trọng vào các kỹ năng cần có của người trưởng ấp, thôn, tổ để làm tốt nhiệm vụ được giao. Cuốn sách đã được biên soạn trên cơ sở tập hợp nhiều vấn đề thực tế mà ấp, thôn, tổ dân phố nào cũng có thể xảy ra, hình thành các bài tập tình huống và đã có lời giải để những người hoạt động thực tiễn ở cơ sở tham khảo. Tùy theo tình hình cụ thể của mỗi địa phương, vùng, miền nghiên cứu để sử dụng sao cho phù hợp nhất, hiệu quả nhất.
Hy vọng, đây là cuốn sách hữu ích đối với Trưởng ấp, thôn, tổ trưởng tổ dân phố và cả những người quan tâm đến đời sống dân cư ở cơ sở.
Xuân Quí Tỵ - 2013
ĐẶNG CÔNG LUẬN
Giám đốc Sở Nội vụ 
Thành phố Hồ Chí Minh