Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực

Tác giả: PGS. TS Trần Xuân Cầu - PGS. TS Mai Quốc Chánh

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Giáo trình Kinh tế lao động dùng cho chuyên ngành Kinh tế lao động đã được biên soạn năm 1998, cách đây đã mười năm. Mặc dù so với cuốn giáo trình trước, cuốn giáo trình Kinh tế lao động đã có những sữa chữa, bổ sung và đổi mới cả về nội dung cũng như về kết cấu, nhưng nó trở nên không thích hợp khi những yêu cầu mới xuất hiện gắn liền với yêu cầu đào tạo chuyên ngành Kinh tế nguồn nhân lực phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế và đổi mới sâu rộng của nền kinh tế trong nước. Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cao, cũng như nhu cầu quản lý nguồn nhân lực đang đòi hỏi cán bộ tương lai về kinh tế nguồn nhân lực phải không ngừng đổi mới và nâng cao kiến thức, cập nhật kiến thức hiện đại, tiếp thu các phương pháp kinh tế và quản lý nguồn nhân lực tiên ti ến. Để phù hợp với những đòi hỏi trên, trong thời gian qua, tập thể bộ môn kinh tế nguồn nhân lực đã tổ chức biên soạn giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực. Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực có kết cấu 7 phần với 22 chương, được bổ sung và cập nhật nhiều nội dung và kiến thức mới, những kinh nghiệm được rút ra từ những lần biên soạn trước và giáo trình của các nước tiên tiến về kinh tế nguồn nhân lực. Tham gia biên soạn lần này gồm tập thể giảng viên của bộ môn kinh tế nguồn nhân lực, trong đó:

PGS. TS Trần Xuân Cầu, Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, chủ biên và viết các chương 14, 15, 16 và 17.

PGS. TS Mai Quốc Chánh, đồng chủ biên và viết các chương 1, 2, 9, 10, 11 và 13.

PGS. TS Trần Thị Thu, phó trưởng khoa, viết các chương 3, 4, 5 và 12.

PGS. TS. Vũ Hoàng Ngân, Trưởng bộ môn kinh tế nguồn nhân lực, viết các chương 18, 19, 20, 21 và 22.

TS. Nguyễn Vĩnh Giang, Phó trưởng bộ môn kinh tế nguồn nhân lực, viết các chương 6, 7 và 8.

Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực là tài liệu bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành Kinh tế nguồn nhân lực, đồng thời là tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu môn học kinh tế nguồn nhân lực của các sinh viên trong và ngoài ngành, là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người đang công tác trong lĩnh vực tổ chức, quản lý nguồn nhân lực ở các cơ quan, doanh nghiệp và trong các ngành, các lĩnh vực liên quan.

Trong quá trình biên soạn, mặc dù tập thể tác giả đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tập thể tác giả hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của các độc giả gần xa để giáo trình này ngày càng hoàn thiện và phục vụ tốt hơn sự nghiệp đào tạo các chuyên ngành Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về Văn phòng Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, nhà 6B, Đại học Kinh tế quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc điện thoại theo số 046283570/71- 74, số máy lẻ 5683/84/85.

Tập thể tác giả