Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Nhà thực vật kỳ tài

Tác giả: Chu An - Thất Nguyên (Biên soạn)

Số lượng còn: 1


Nhà thực vật kỳ tài

Tác giả: Chu An - Thất Nguyên (Biên soạn)

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
George Washington Carver – là nhà thực vật nổi tiếng của Mỹ, ông có nhiều phát minh và đóng góp rất lớn cho sự phát triển của nền nông nghiệp Mỹ. Cuốn sách “G.W. Carver – nhà thực vật kỳ tài” là câu chuyện xúc động về một thiên tài trong lĩnh vực nông nghiệp, một tâm thế lớn, một con người đầy năng lực sáng tạo đã đạp bằng mọi gian nan, khổ đau để tìm đến con đường khoa học chân chính, cống hiến cuộc đời cho đồng bào mình.