Chi tiết sách
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế - Phần II : giải tích toán học

Tác giả: Lê Đình Thuý

Số lượng còn: 2


Toán cao cấp cho các nhà kinh tế - Phần II : giải tích toán học

Tác giả: Lê Đình Thuý

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu