Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Thầy và trò

Tác giả: Nguyễn Văn Khoan (Nguyễn Việt Hồng)

Số lượng còn: 1


Thầy và trò

Tác giả: Nguyễn Văn Khoan (Nguyễn Việt Hồng)

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về định hướng chiến lược phát triển giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhiệm vụ đến năm 2000 nêu mục tiêu cơ bản là: “Nhằm xây dựng những con người thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Sự nghiệp “Trăm năm trồng người” là sự nghiệp của toàn dân tộc, nhưng hai thành phần chủ yếu liên quan trực tiếp là: thầy giáo và học trò; sau đó là phương pháp dạy, học, sách giáo khoa, tổ chức dạy, học, v.v... Về cách dạy học sinh, ông cha ta ngày xưa có đề cập tới ba phương pháp: thư dục (dạy bằng sách), ngôn dục (dạy bằng lời), hành dục (dạy qua hành động, việc làm).
Bác Hồ đã có dạy: “Trăm lời nói suông không bằng một việc làm cụ thể”. Xem ra như vậy là “hành dục” quan trọng hơn hết.
Người dạy - đó là thầy giáo, gọi gọn là thầy. Thầy ở đây bao gồm cả cô, bởi cô cũng là người dạy. Có người không dạy mà vẫn được tôn vinh là thầy; với con người đó là tấm gương sáng để soi chung. Dạy không chỉ là dạy chữ, còn phải dạy nghề, dạy bách nghệ, bách khoa, cao hơn hết là dạy đạo đức: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Học trò không phải chỉ coi người dạy chữ mới là thầy. Một tấm gương của anh hùng, liệt sỹ, một phong cách ứng xử của hiền triết, danh nhân, bạn bè đều là thầy của mình. Học ở người xưa, người nay, học ở người ít tuổi, dù còn ít kinh nghiệm, học cái tốt để theo, biết cái xấu để tránh. Điều phải dạy trước hết cho mỗi công dân là lòng yêu nước. Muốn biết yêu nước, không thể không biết lịch sử Tổ quốc, những câu chuyện, tấm gương về thầy, trò. Thầy và trò mong được đóng góp thêm vào ngọn lửa yêu nước, yêu nghề, yêu học của thầy và trò trong vận hội mới của Tổ quốc, của dân tộc Việt Nam.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.
NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH