Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
Cảm ơn các bạn

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Khoan

Số lượng còn: 0


Cảm ơn các bạn

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Khoan

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Khi cuộc đời kháng chiến còn gặp nhiều khó khăn ác liệt nhưng chắc chắn sẽ kết thúc thắng lợi, Bác Hồ đã dự định “sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta”. Cảm ơn các nước anh em, bầu bạn là một việc làm từ đạo lý của người Việt Nam ; cũng bởi vì trong suốt 30 năm kháng chiến, nhân dân Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế cả về tinh thân và vật chất, sẵn sàng tham gia đóng góp cả xương máu của mình cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. Có thể nói, chính tính đoàn kết quốc tế, sự ủng hộ và hợp tác của nhân dân thế giới đã trở thành một nhan tố quan trọng góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Ngày nay, có được cuộc sống hòa bình, độc lập tự do, đất nước ngày càng phát triển, người Việt Nam không bao giờ quên những tình cảm và sự giúp đỡ chân tình , quý báu đó của bạn bè quốc tế; Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã và đang rất trân trọng bảo vệ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với chính phủ và nhân dân các nước, thể hiện đúng vị thế của cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, là một thành viên có nghĩa, có tính, có trách nhiệm trong cộng đồng thế giới.
Tác giả Nguyễn Văn Khoan là một người nghiên cứu lâu năm về lịch sử hiện đại Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã sưu tầm và chọn lọc những bài viết của các tác giả trong và ngoài nước, trong đó có một số bài đã được đăng trên các báo, tạp chí. Đó là những câu chuyện cảm động về tấm lòng của bạn bè quốc tế đối với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Những bạn bè quốc tế ấy, từ vị chính khách quốc tế, quan chức lãnh đạo quốc gia, đến học giả, nhà báo, nhà hoạt động xã hội; từ người thợ, người lái xe, quân nhân, binh lính hay người đã quay sang hàng ngũ cách mạng Việt Nam… tất cả đã thấu hiểu tinh thần và ý chí không có gì quý hơn độc lập tự do của nhân dân Việt Nam trong chiến tranh cũng như hòa bình xây dựng.
Hơn 50 bài viết với nhiều tư liệu, số liệu phong phú, nhiều cảm nhận khác nhau, với nhiều gốc nhìn theo tầm mức cá nhân của nhiều người của từ nhiều quốc gia, dân tộc khác nhau. Tất cả đã góp thành bản phối ca đa sắc màu và âm thanh về đất nước, con người Việt Nam, về lãnh tụ Hồ chí Minh, về dân tộc anh hùng trong đấu tranh vì tự do và độc lập , thống nhất tổ quốc. Hiện lên ở đây là “Tình cảm cá nhân” của người lãnh tụ, cái khôn khéo của vị “Trạng sư Mô nanh”, cả tầm vóc của dân tộc qua lời “Rômét Chanđra: Tên tôi là Việt Nam”… Minh định trong đây hình ảnh “Những người lính da trắng của Hồ Chí Minh”, cái lý lẽ của “Giên Phônđa nói gì với phi công Mỹ”, sự hy sinh anh dũng của “ Hồ Chí Cường-Teizt- chiến sĩ quốc tế kiên cường”… Lại thấy ở đây tâm sự của Eoan Mắccôn bằng làn điệu dân ca cổ Xắcxông qua bài “Bài ca Hồ Chí Minh”, cả “Lương tâm người Mỹ” qua lời vị giám mục Gumbleton; và cả nỗi băn khoăn của “ Người con gái bên sông Đơnhép”… Dường như qua đó anh em và bạn bè quốc tế Cảm ơn các bạn Việt Nam, vì chính cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam đã giúp họ hiểu được chân lý và lẽ phải. Nhưng thực ra là bằng những cách thể hiện tình cảm chân thành ấy, nhân dân Việt Nam muốn tỏ lòng Cảm ơn các bạn quốc tế ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam để có thắng lợi như ngày hôm nay.
Ở khía cạnh nào cũng thấy cảm ơn các bạn đã đem đến cho chúng ta thêm những hiểu biết về anh em bạn bè, cảm thông và tin tưởng lẫn nhau, thêm tự hào với quá khứ hào hùng và tự tin trong hành trình đi tới. Ở góc độ nào cũng thấy cảm ơn các bạn đã góp một lời tri ân chân thành và sâu sắc của nhân dân Việt Nam gửi tới anh em, bạn bè năm châu bốn biển đã, đang và sẽ cùng tiếp tục vì chính nghĩa của Việt Nam.
Gần 40 năm sau chiến tranh, nhân dân Việt Nam đã và sẽ mãi thấu hiểu giá trị của hòa bình và thiết tha yêu chuộng hòa bình. Truyền thống hòa hiếu, hữu nghị luôn thể hiện trong đường lối đối ngoại độc lập, tư chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa trên tinh thần Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam một lần nữa khẳng định thành công và sự kiên định của con đường cách mạng bền cững do Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn từ đầu thế kỷ XX.
Hy vọng rằng, cuốn sách không chỉ là tài liệu bổ ích về nhân dân Việt Nam, về lãnh tụ Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu, mà còn góp phần bồi đắp tư tưởng, nhận thức đầy đủ hơn đoàn kết quốc tế trong quá trình cách mạng Việt Nam hôm qua và hôm nay.
Trân trọng giới thiệu với Quý bạn đọc cuốn sách quý Cảm ơn các bạn.

Nhà xuất bản Tổng hợp

Thành phố Hồ Chí Minh