Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Dựng vợ gả chồng

Tác giả: Phạm Côn Sơn

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của đông đảo bạn đọc và được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi tái bản cuốn “Hôn lễ và nghi thức”, với tên mới là “Dựng vợ, gả chồng” để phù hợp hơn với nội dung đã được bổ sung và sửa chữa.

Hy vọng với tinh thần tôn trọng và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống, nội dung  sách sẽít nhiều giúp cho người đọc hiểu rõ thêm  những lễ nghi, tập quán trong công việc tổ chức cưới hỏi trước đây, để có thể gạn lọc giữ gìn những nét văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc và vận  dụng thích hợp trong hoàn cảnh mới.

Chúng tôi rất mong sẽ nhận được những đóng  góp xây dựng từ bạn đọc đểlần tái bản sau nội dung sách được hoàn chỉnh hơn nữa.

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH