Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Văn hóa khảo cổ huyện Cần Giờ TPHCM

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hậu

Số lượng còn: 1


Văn hóa khảo cổ huyện Cần Giờ TPHCM

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hậu

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Từ nhiều năm qua, một số chương trình nghiên cứu đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đối với môi trường tự nhiên, văn hóa, xã hội của huyện Cần Giờ đã được tiến hành. Kết quả nghiên cứu của những công trình này đã thiết thực phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị cho việc quy hoạch và xây dựng huyện Cần Giờ thành khu Đô thị biển của Thành phố Hồ Chí Minh.Cuốn sách Văn hóa khảo cổ huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh là kết quả của đề tài nghiên cứu “Điều tra khảo sát khảo cổ học phục vụ nhu cầu quy hoạch, xây dựng và phát triển huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2006 - 2010)” do TS. Nguyễn Thị Hậu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển làm chủ nhiệm đề tài, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh chủ trì. Đề tài đã tiến hành điều tra, khảo sát nhằm nghiên cứu thực trạng hệ thống di tích khảo cổ học huyện Cần Giờ để xác định tính chất, quy mô của hệ thống di tích khảo cổ học ở đây. Qua đó lập báo cáo điều tra khảo sát, thám sát làm cơ sở cho việc xây dựng danh mục và bản đồ các di tích khảo cổ học huyện Cần Giờ, nhằm khoanh vùng bảo vệ và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.Đề tài cũng đánh giá giá trị lịch sử và văn hóa của các di tích, đề xuất một số giải pháp đối với các di tích đặc biệt cần được bảo tồn nguyên dạng hay khai quật để thành lập bảo tàng tại chỗ nhằm cung cấp tư liệu nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử văn hóa vùng đất Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh, từ đó góp phần thiết thực cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của Cần Giờ nói riêng và TP. Hồ Chí Minh nói chung, thực hiện Luật Di sản Văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đóng góp cho TP. Hồ Chí Minh phát triển bền vững.