Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình xã hội học giáo dục

Tác giả: TS. Võ Thị Ngọc Lan

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là tiền thân của Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật được thành lập vào ngày 5 tháng 10 năm 1962. Trong 50 năm hình thành và phát triển,  Trường đã đào tạo  cho đất nước hàng triệu kỹ sư giáo dục và kỹ sư.  Quy  mô phát triển của Nhà trường không chỉ dừng ở số lượng mà còn ở chất lượng đào tạo. Đặc biệt,  về việc nâng cao trình độ đào tạo, từ năm 1992  Trường bắt đầu tuyển sinh khóa đào tạo thạc sỹ. Hiện nay,  Trường có 7 ngành  đào tạo trình độ thạc sỹ và 2 ngành đào tạo trình độ tiến sỹ. Hai trong 7 ngành đào tạo thạc sỹ của  Trường là nhằm nâng cao  trình độ đội ngũ giáo viên cho các trường đại học, cao đẳng…, điều này cũng có nghĩa “nhà giáo cần được giáo dục”. Đây là một trong bốn nguyên lý quan trọng đã được đưa ra từ giai đoạn đầu (nửa cuối của thế kỷ 19) của sự hình thành và phát triển Xã hội học giáo dục, nguyên lý này đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị. Vấn đề đặt ra cho đội ngũ giáo viên nói chung và đặc biệt là giáo viên có trình độ thạc sỹ nói riêng là tìm lời giải đáp cho những hiện tượng như:

- Mối quan hệ giữa giáo dục với con người và xã hội?

-  Sự  phân tầng xã hội có  ảnh hưởng gì đến sự  bất bình đẳng trong giáo dục?

-  Sự xuất hiện các loại hình đào tạo, các loại trường?

-  Cấu trúc xã hội và hệ  thống xã hội  có chi phối gì đến cấu trúc và hệ thống giáo dục?

-  Xã hội hóa giáo dục;                           

- …

Mặc dù đã    nhiều tài liệu về  xã hội học giáo dục của các tác giảnhư GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ, PGS.TS. Lê Ngọc Lan, Lê Ngọc Hùng, …, xong cũng cần có một tài liệu chính phù hợp với chương trình đào tạo thạc sỹ    Trường Đại học Sư phạm Kỹ  thuật Thành phố  Hồ  Chí Minh.

Trên cơ sở những tài liệu của các tác giả  có tên tuổi trên, cùng với sự kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy của mình, tôi biên soạn  Giáo trình Xã hội học giáo dục với cấu trúc 7 chương theo trình tự:

-  Chương 1: Khái lược về xã hội học

-  Chương 2: Đại cương về xã hội học giáo dục

-  Chương 3: Hệ thống xã hội và hệ thống giáo dục

-  Chương 4: Cấu trúc xã hội và giáo dục

-  Chương 5: Thiết chế  xã hội và mối quan hệ  giữa thiết chế  giáo dục với các thiết chế xã hội cơ bản khác

-  Chương 6: Phân hóa xã hội và bình đẳng xã hội trong giáo dục

-  Chương 7: Xã hội hóa cá nhân và xã hội hóa giáo dục.

Trình tự  này nhằm trang bị  cho học viên cao học từ  những kiến thức cơ bản về  Xã hội học,  làm nền tảng để  tiếp thu tốt các kiến thức xã hội chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục.

Xin chân thành cám ơn ông Vũ Trọng Luật, Trưởng Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để giáo trình này được xuất bản.

Giáo trình này được ra đời đúng vào dịp kỷ  niệm 50 năm ngày thành lập  Trường. Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót, rất  mong được sự  góp ý từ  phía độc giả  để  lần tái bản  giáo trình được  hoàn thiện hơn.


                                                                                                                        Tác giả

                                                                                                         TS. Võ Thị Ngọc Lan