Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình kỹ thuật điều hòa không khí (Lý thuyết và bài tập)

Tác giả: PGS. TS Hoàng An Quốc - TS. Lê Xuân Hòa

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu
Giáo trình Điều hòa không khí được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết học phần Điều hòa không khí thời lượng 30 tiết giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình này cũng có thể
làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật thuộc các ngành kỹ thuật có liên quan.
Nội dung của giáo trình gồm 9 chương, mỗi chương gồm có phần lý thuyết và bài tập minh họa.
Chương 1: Phạm vi sử dụng Điều hòa không khí
Chương 2: Những khái niệm cơ bản về không khí ẩm
Chương 3: Các quá trình cơ bản của không khí ẩm trên đồ thị t-d
Chương 4: Tính toán phụ tải lạnh
Chương 5: Thành lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí
Chương 6: Các hệ thống điều hòa không khí
Chương 7: Điều hòa không khí kiểu bay hơi
Chương 8: Các hệ thống thông gió
Chương 9: Tính toán thiết kế ống gió
Trong quá trình biên soạn giáo trình này, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu của nhiều tác giả trong và ngoài nước, nhân đây cho chúng tôi gửi lời chân thành cảm ơn đến các tác giả. Xin chân thành cảm ơn KS. Nguyễn Hoài Phúc, KS. Đỗ Xuân Khải, KS. Phan Xuân Huy, KS. Nguyễn Ngọc Yên, KS. Nguyễn Quang Đàm đã giúp đỡ tác giả cho việc hoàn chỉnh giáo trình này. Lần đầu tiên xuất bản nên giáo trình này không tránh khỏi các sai sót, mong ban đọc góp ý cho các tác giả.
Xin chân thành cảm ơn.
Các tác giả