Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình Văn học Anh - Pháp - Mỹ

Tác giả: Phùng Văn Tửu

Số lượng còn: 4


Giáo trình Văn học Anh - Pháp - Mỹ

Tác giả: Phùng Văn Tửu

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu
Ở Châu Âu, không kể các nền Văn học Pháp, Văn học Nga, Văn học Anh, còn có nhiều nhà văn nổi tiếng thuộc những nền văn học khác.
Khu vực Đông Âu có Mickiewicz, Sienkiewicz.. (Ba  Lan), Vửrửsmarti, Petửfi...(Hungari), Botev, Dimitrova... (Bungari), Hasek, Fucik... (Sec), Caragiale, Sadoveanu... (Rumani) ...
Khu vực Bắc Âu có Strindberg Lagerlửf, Lagerkvist...(Thụy Điển),    Ibsen, Bjửrnson, Undset... (Na Uy), Lửnnrot, Leino, Sillanpọọ...(Phần Lan), Vondel... (Hà Lan), Andersen, Pontoppidan... (Đan Mạch)...
Khu vực Tây và Nam Âu có Goethe, Schiller, Heine, Brecht... (Đức), Bonstetten, Durrenmatt... (Thụy Sĩ), Homère, Kazanzakis, Ritsos... (Hy Lạp), Dante, Boccacio, Quasimodo... (Italia), Cervantes, Machado, Garcia Lorca... (Tây Ban Nha)...
Cũng vậy, ở châu Mỹ, ngoài nền văn học Hoa Kỳ, còn có nhiều nền  văn học dân tộc với những tên tuổi lớn mà cả thế giới đều biết. Khu vực Bẵc Mỹ, có Grove... (Canada), Cruz... (Mêhicô)... Khu vực Trung Mỹ có Dario... (Nicaragoa), Asturias... (Guatemala), Marti, Guillén... (Cuba)... Khu vực Nam Mỹ có P. Neruda... (Chi Lê), Amado... (Braxin), Roa Bastos... (Paraguay), Marquez... (Colombia)...
Do khung thời gian dành cho Văn học Âu - Mỹ của Khoa Việt Nam học có hạn nên chương trình cũng như giáo trình Văn học Âu- Mỹ do Phùng Văn Tửu (chủ biên) cùng với Đỗ Hải Phong (phụ trách phần Văn học Nga) và Phùng Hữu Hải (phụ trách 2 bài về C. Dickens và E. Poe) chỉ tập trung vào bốn nền văn học lớn  ít nhiều có mối quan hệ ảnh hưởng đến Việt Nam là văn học các nước Pháp, Anh, Nga và Mỹ. Mỗi phần lại chia thành từng bài; ngoài bài khái quát bức tranh văn học nước ấy là các bài đề cập đến từng tác gia. Để thuận tiện cho việc học tập của sinh viên Khoa Việt Nam Học, trong mỗi bài, sau những trang giới thiệu chung, giáo trình cung cấp cả một số văn bản chọn lọc, những câu hỏi ôn tập và tên vài tài liệu tham khảo.
Nay tôi tách riêng những bài do tôi phụ trách biên soạn trong sách ấy thành cuốn này và lấy nhan đề là Giáo trình Văn học Anh-Pháp-Mỹ.

                                                                            Phùng Văn Tửu