Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Mỹ học

Tác giả: Denis Diderot

Số lượng còn: 0


Mỹ học

Tác giả: Denis Diderot

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Denis Diderot (1713 - 1784) là nhà văn, nhà mỹ học, nhà lý luận và phê bình nghệ thuật nổi tiếng ở Pháp. Tuy ông sống cách chúng ta đã hơn hai trăm năm, thời đại của ông khác xa với thời đại bây giờ, nhưng các công trình mỹ học và lý luận phê bình nghệ thuật của ông vẫn là những đóng góp quý báu để thế hệ chúng ta ngày nay sàng lọc, rút ra những điều bổ ích.
Diderot bàn về mỹ học và văn học nghệ thuật ở nhiều công trình khác nhau. Chúng tôi lựa chọn giới thiệu trong khuôn khổ cuốn sách này ba công trình quan trọng của ông: Luận về cái đẹp, Tùy bút về hội họa và ý kiến ngược đời về diễn viên. Công trình thứ nhất thuần túy có tính chất mỹ học, là mục từ ông biên soạn cho bộ Từ điển Bách khoa nổi tiếng do ông là người đề xướng và lãnh đạo; ở công trình này, sau khi duyệt lại những quan niệm trước kia về Cái đẹp, ông nêu lên quan niệm của mình. Công trình thứ hai đi sâu vào lĩnh vực lý luận và phê bình hội họa. Công trình thứ ba hướng vào lĩnh vực nghệ thuật diễn xuất của diễn viên trên sân khấu.
Bài giới thiệu của chúng tôi có tiêu đề là Nhìn lại một số quan niệm của Diderot về nghệ thuật, tập trung bàn luận những ý kiến của tác giả liên quan đến hội họa và sân khấu; những ý kiến ấy đều chịu sự chi phối quan niệm về Cái đẹp của ông.
Ba công trình của Diderot, chúng tôi dịch từ các nguyên bản tiếng Pháp sau đây:
   - Traité du beau (Luận về cái đẹp) - trong Diderot: Oeuvres, Gallimard, Paris, 1951.
   - Essais sur la peinture (Tùy bút về hội họa) - Ed. Sociales, Paris, 1955. 
   - Paradoxe sur le comédien (ý kiến ngược đời về diễn viên), Ed. critique par E. Dupuy, Paris, 1902.
Dịch là một công việc hết sức khó khăn. Dịch những công trình mỹ học và lý luận phê bình nghệ thuật lại càng khó. Vì vậy, cuốn sách này không tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc gần xa.

                                                   Phùng Văn Tửu