Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Gogol

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 0


Gogol

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Tiểu thuyết Nga ở thế kỉ XIX đạt tới một đỉnh rất cao, vì tính cách nhân bản, phản kháng, chiến đấu và vì nghệ thuật tả chân thân phận những hạng người bị áp bức trong xã hội.

Độc giả đã quen với hai ngôi sao lớn nhất Tolstoi và Dostoievski, tôi xin giới thiệu thêm ba nhà nữa, đứng sau ngay hai nhà trên: Gogol, Tourgueniev và Tchekov trong một loạt ba cuốn, mỗi cuốn gồm một phần tiểu sử và một phần văn tuyển.

Dostoievski ghi công của Gogol: “Hết thảy chúng ta đều từ trong truyện Chiếc áo bành tô của Gogol mà ra”, nghĩa là các tiểu thuyết gia Nga ở hậu bán thế kỉ XIX đều chịu ảnh hưởng của Gogol. Mà người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là Dostoievski: có Gogol thì mới có toàn thể tác phẩm của Dostoievski.

Tourgueniev bảo Gogol là “Cha của tiểu thuyết Nga”, “Đánh dấu thời hiện đại trong lịch sử văn học Nga”, là “Một vinh quang của dân tộc Nga”.