Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Thư ngỏ gởi tuổi đôi mươi

Tác giả: André Maurois

Số lượng còn: 1


Thư ngỏ gởi tuổi đôi mươi

Tác giả: André Maurois

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Đề tài cuốn Thư ngỏ gởi tuổi đôi mươi thực là hợp thời.

Từ non hai thế kỷ nay, nền văn minh kỹ thuật đã lần lần thay thế nền văn minh nông nghiệp ở châu Âu và Bắc Mỹ; đặc biệt là từ Thế chiến thứ nhất nó phát triển rất nhanh, đương biến đổi tất cả cục diện thế giới và tới cuối thế kỷ này nhân loại sẽ bước qua một kỉ nguyên mới. Muốn tìm trong lịch sử nhân loại một cuộc cách mạng lớn lao như vậy, có lẽ chúng ta phải trở lại cái thời mà tổ tiên chúng ta mới phát minh được ra lửa. Sự thay đổi thực là toàn diện: từ lối suy tư tới cách làm việc, cách ăn mặc, cách tiêu khiển, từ chế độ gia đình tới chế độ chính trị, từ tổ chức giáo dục tới tổ chức xã hội, từ quan niệm về nhân sinh tới ý thức về Thượng Đế... hết thảy đều khác trước. Mà lại thay đổi rất mau: chỉ trong mười năm, hai mươi năm mà không cải cách thì đã hóa ra lạc hậu; cho nên có người đã nói mười năm trong thời đại của chúng ta bằng cả một thế kỷ trong các thời đại trước.

--- Trích Tựa ---