Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình kỹ năng mềm - Tiếp cận theo hướng sư phạm tương tác

Tác giả: ThS. Hoàng Thị Thu Hiền - ThS. Bùi Thị Bích - ThS. Nguyễn Như Khương - ThS. Nguyễn Thanh Thủy

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu
Bạn đang có trong tay cuốn tài liệu học tập Kỹ năng mềm do nhóm cán bộ giảng dạy Viện Sư phạm Kỹ thuật,Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn.
Kỹ năng mềm là khái niệm để chỉ khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, vượt qua khủng hoảng, khả năng lãnh đạo, sáng tạo, đổi mới.... Đó là những bí quyết quyết định thành công bên cạnh kiến thức chuyên môn. Đây là một kỹ năng đóng vai trò quan trọng khi sinh viên ra trường chính thức công tác tại các cơ quan, trường học.
Thực tế cho thấy những người thành đạt chỉ có 25% là do trình độ chuyên môn, bằng cấp hay chứng chỉ, 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng mềm mà họ được trang bị. Mặc dù vậy, các trường đại học ở nước ta hầu hết vẫn chưa đưa được bộ môn đào tạo kỹ năng mềm trở thành môn học chính khóa, có chăng cũng chỉ là trong một buổi ngoại khóa, nhà trường mời diễn giả tới phổ biến sơ lược kiến thức cho sinh viên. Vì thế, thuật ngữ này vẫn còn xa lạ đối với nhiều sinh viên Việt Nam, trong khi việc đào tạo kỹ năng mềm tại các trường đại học trên thế giới rất được chú trọng.
Trong bối cảnh chung đó, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các trường có chức năng và nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật – nghề, đồng thời đào tạo đội ngũ kỹ sư công nghệ và lực lượng lao động kỹ thuật đáp ứng thực tiễn xã hội. Trong công việc hàng ngày và thực tế cuộc sống, kỹ năng mềm có
vai trò rất quan trọng đối với sinh viên sư phạm kỹ thuật và giáo viên chuyên nghiệp. Chúng tôi thiết nghĩ, tiến hành đưa kỹ năng mềm vào giảng dạy cho sinh viên là điều vô cùng cần thiết, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập. Kỹ năng mềm giúp cho sinh viên trải nghiệm cuộc sống tốt hơn vì trong khi mục đích của các trường đại học là giúp cho sinh viên có kiến thức chuyên ngành, thì sự hiểu biết ở đây giúp cho sinh viên phát
triển tầm nhìn.
Hiện nay, trong chương trình đào tạo của khối chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật chưa có các môn học về kỹ năng mềm. Để hỗ trợ cho việc giảng dạy đạt hiệu quả cao, chúng tôi đã xây dựng bộ học liệu và mô hình huấn luyện hệ thống kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành Sư phạm Kỹ thuật theo hướng sư phạm tương tác tại Trường Đại học Sư
phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ chí Minh.
Quá trình biên soạn xây dựng bộ học liệu và mô hình huấn luyện hệ thống kỹ năng mềm theo hướng sư phạm tương tác có thể còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của các đồng nghiệp và các em sinh viên.
TẬP THỂ TÁC GIẢ BIÊN SOẠN