Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định

Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 5


Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định

Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu
Hơn 60 năm trước, trong cơn bão táp Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử, cùng với nhân dân cả nướcdưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớnvà Gia Định đã nhất tề đứng dậy khởi nghĩa giành chínhquyền, góp phần quan trọng đưa cuộc Tổng khởi nghĩa trênphạm vi toàn quốc thành công, đưa đến sự ra đời nước ViệtNam dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ởĐông Nam châu Á.Hưởng độc lập tự do chưa tròn một tháng, Sài Gòn- Chợ Lớn và Gia Định đã thay mặt cả nước nổ phát súngđầu tiên vào quân xâm lược, rồi trải qua 30 năm kháng chiếnanh dũng ngoan cường, góp phần quan trọng vào thắng lợicủa cuộc quyết chiến chiến lược - chiến dịch Hồ Chí Minhlịch sử. Từ sau giải phóng đến nay, Sài Gòn - Chợ Lớn vàGia Định được vinh hạnh mang tên Bác Hồ vĩ đại - Thànhphố Hồ Chí Minh, cùng cả nước tiến hành xây dựng vàbảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất, tiến lên chủnghĩa xã hội.