Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Tourgueniev

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 4


Tourgueniev

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

“Nghệ sĩ chân chính nào cũng như con sáo, vui vẻ tin rằng bình minh sẽ hiện, mà cất lên những lời chân thành, thân mật để an ủi và nhắc chúng ta giữ vững lòng tin”. Câu đó tóm tắt được cả nghệ thuật lẫn tư tưởng của Tourgueniev.

Gogol mất năm 1852 thì cũng năm đó, Tourgueniev xuất bản tập Hồi kí của một người đi săn để tiếp tục sứ mạng của Gogol, bênh vực những kẻ bị áp bức (nông nô).

Phê bình tập đó, Tolstoi viết năm 1853: “Tôi mới đọc xong tập Hồi kí của Tourgueniev; ông ấy viết rồi thì người ta ngại không muốn viết nữa”.

Lời đó làm cho chúng ta nhớ lại thái độ của Lí Bạch khi đứng trước bài thơ của Thôi Hiệu ở Hoàng Hạc lâu.