Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Truyền thống luật sư Việt Nam

Tác giả: LS. Phan Đăng Thanh - LS. Trương Thị Hòa

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Nghề luật sư ở Việt Nam ra đời cách nay gần 150 năm, từ một Sắc lệnh của Hoàng đế Pháp Napoléon III (1852 - 1870), ngay khi quân viễn chinh phương Tây xâm chiếm xong một phần lãnh thổ phía nam của Tổ quốc, bước đầu thiết lập nền tư pháp thuộc địa ở xứ Nam Kỳ (1864).

Nghề luật sư của người Pháp ra đời rất sớm, dưới thời Trung Cổ, theo mô hình bào chữa do sự sáng tạo của nền pháp chế cổ La Mã trước Công nguyên. Như vậy, nếu tính từ gốc gác cổ xưa, nghề luật sư phương Tây trước khi di chuyển sang nước ta đã có lịch sử phát triển hơn hai mươi thế kỷ.

Kinh qua lịch sử lâu dài, từ Tây sang Đông, nghề luật sư đã từng bước tạo cho mình một truyền thống, hòa nhập vào truyền thống đấu tranh chung của dân tộc. Ngày nay, đại bộ phận truyền thống của nghề luật sư đã được thể hiện qua các quy tắc đạo đức của luật sư Việt Nam, được Luật Luật sư của Nhà nước quy định bảo hộ, có tham khảo các nguyên tắc về vai trò của luật sư (Basic principles on the role of lawyers) do Liên Hiệp Quốc thông qua từ năm 1990.

Để tôn vinh nghề luật sư cao quý, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Luật sư Phan Đăng Thanh (Tiến sĩ Sử học - Thạc sĩ Luật học) và Luật sư Trương Thị H.a (Thạc sĩ Sử học - Thạc sĩ Luật học) tập hợp các bài nghiên cứu của hai tác giả đ. đăng trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Luật sư Việt Nam thuộc Liên đoàn luật sư Việt Nam. Các tác phẩm về truyền thống nghề luật sư của hai tác giả đã được dư luận chú ý, quan tâm tìm đọc.

Dù các tác giả và Nhà xuất bản đã cân nhắc thận trọng, song cuốn sách vẫn có thể còn những thiếu sót về nội dung cũng như hình thức. Rất mong được bạn đọc quan tâm, góp . phê b.nh.

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH